DESIGN TO IMPROVE LIFE-KOMPASSET 

Hvad er kompasset?

Design to Improve Life-kompasset (Kompasset) er et redskab, som integrerer de tre grundlæggende kompetencer i undervisningen; Design to Improve Life, Didaktik og Proces.

Kompasset hjælper dig og dine elever med at navigere – og holde retning og fokus i Design to Improve Life-processen.

Kompasset holder styr på processen, ved at tilbyde en klar struktur til processens og undervisningens forskellige niveauer og elementer.

Kompasset opfordrer samtidigt til nysgerrighed, engagement, kreativitet og nytænkning og til at skærpe spontaniteten i undervisningen.

Kompasset danner strukturen til Design to Improve Life-undervisningsmaterialet og understøtter de overordnede læringsmål med konkrete handlinger, metoder og teknikker som hjælper eleverne i deres arbejde i designprocessen. Det kan derfor ikke stå alene, men skal anvendes sammen med det øvrige undervisningsmateriale.

Kompasset udfordrer til kreativitet, nytænkning, at tage nye chancer og skærpe spontaniteten i undervisningsformen.

Design to Improve Life-kompasset består af fire primære niveauer:

Brugeren
Målgruppen der er negativt berørt af en given udfordring, og som får glæde af løsningen.

De fire faser
Forbered, Forstå, Formgiv, Færdiggør, som udgør hovedfaserne i designprocessen.

12 konkrete handlinger
Tre handlinger samt en afsluttende Sum Up i hver fase. Handlingerne i de enkelte faser er relevante for og understøtter læringsmålene i den pågældende fase.

En række teknikker der understøtter handlingerne
Flere af disse teknikker er kendte procesredskaber, der her sættes ind i en ny helhedsorienteret og kreativ undervisningsform.

Via Kompasset guides du og dine elever gennem Design to Improve Life-processens faser. I Forbered-fasen vælger eleverne en udfordring, de vil designe løsninger til, og i Forstå-fasen sætter de sig ind i udfordringen og dens betydning for mennesker. Derefter designer, visualiserer og tester de i Formgiv-fasen mulige løsninger på udfordringen, og endelig udformer de i Færdiggør-fasen det endelige design – den endelige løsning på udfordringen – hvorefter den færdiggøres, beskrives og præsenteres i klassen.

Efter hver fase præsenterer eleverne deres output af den aktuelle fase i en Sum Up og får feedback fra de øvrige elever og dig. Gennem denne proces sikrer du, at alle elever efter hver fase befinder sig på det samme sted i processen.

KOMPAS VIDEO ENGELSK

KOMPAS VIDEO DANSK